Μονοπάτια

Γύρω από τα Τσίντζινα υπάρχουν δέκα χαρτογραφημένα και σηματοδοτημένα μονοπάτια.

Στο κέντρο του χωριού και σε κομβικά σημεία γύρω από αυτό, υπάρχουν χάρτες και σήμανση για καθένα από αυτά.

Άλλοι χρήσιμοι σύνδεσμοι για τα μονοπάτια της περιοχής:

http://www.topoguide.gr/mountains/peloponnese/hiking_on_parnonas.php

http://www.pritanio.gr/index.php?c_id=5


Τσίντζινα - Στη καρδιά του Πάρνωνα, Μονοπάτια
Πωλητήριο

Αρχείο Εκδηλώσεων

Η Παλιά Εφημερίδα
Ο Καιρός στα Τσίντζινα

Σχόλια για τη Σελίδα