ΤΣίΝΤΖΙΝΑ

Σύλλογος

Ο σύλλογος «Τα Τσίντζινα» έχει πολιτιστικό, περιβαλλοντικό, εξωραϊστικό, αναπτυξιακό και αθλητικό σκοπό.

Scroll to Top